Forældreakademiet er en ny og innovativ tilgang til forældresamarbejde, der fokuserer på at skabe gensidig forståelse og tillid mellem forældre og fagpersoner i børnehave og folkeskole for at styrke samarbejdet. I gennem vores ambassadøruddannelse får forældrene og fagpersonalet indsigt i hinandens verdener, de forskellige baggrunde, kulturer og forudsætninger begge parter har.

Læs mere om projektet og få de nyeste update
på Institut for Integrations hjemmeside: ININ.dk

Du kan også læse mere om Forældreakademiet her: Download

Forældreakademiets Ambassadøruddannelse er en gennemprøvet metode til at engagere forældrene endnu mere i barnets skolegang. Formålet er blandt andet at bryde den negative social arv og sikre næste generation succes i livet. I gennem uddannelsen får forældrene og fagpersonale indsigt i hinandens verdener, de forskellige baggrunde, kulturer og forudsætninger begge parter har. Samarbejde skal styrke forældrenes engagement i forældreråd, til forældremøder og til sociale aktiviteter, hvilket vil komme deres eget barn til gode og styrke deres udvikling.

I Forældreakademiet:

  • Uddannes forældre, lærere og pædagoger i fælleskab
  • Får forældrene optimale muligheder for selvudvikling
  • Skabes bedre forældresamarbejde mellem skole og daginstitution
  • Øges tilslutningen til forældreråd og lokale foreninger

Forældreakademiet tilbyder:

  • Undervisning og praktikforløb for forældre og fagpersoner i fællesskab
  • Workshops og kurser for fagpersonale
  • Rådgivning og faglig sparring
  • Øges tilslutningen til forældreråd og lokale foreninger

Vores uddannelsesforløb og kurser tilrettelægges altid i samarbejde med jer for at imødekomme netop jeres ønsker og behov.

Se NBC’s indslag om Parent Mentoring Program, som Forældreakademiet baserer på:

Hør Joanna Brown medstifter af Parent Mentoring Program på nationalt TV i USA – hun har været stor inspirationskilde til skabelsen af Forældreakademiet i Danmark:

Se introduktionsvideoen om åbningen af Forældreakademiet i Aalborg Øst: