Vi styrker forældrene – så de kan styrke børnene

Forældreakademiet er en ny og innovativ tilgang til forældresamarbejde, der fokuserer på at skabe bedre samarbejde, gensidig forståelse og tillid mellem forældre og fagpersoner.

Forældreakademiets Ambassadøruddannelse er en gennemprøvet metode til at engagere forældrene endnu mere i barnets skolegang. Formålet er blandt andet at bryde den negativ social arv sikrer næste generation succes i livet. I gennem uddannelsen får forældrene og fagpersonale indsigt i hinandens verdener, de forskellige baggrunde, kulturer og forudsætninger begge parter har. Samarbejde skal styrke forældrenes engagement i forældreråd, til forældremøder og til sociale aktiviteter, hvilket vil komme deres eget barn til gode, og styrke deres udvikling.

I Forældreakademiet:

  • Uddannes forældre, lærere og pædagoger i fælleskab
  • Får forældrene optimale muligheder for selvudvikling
  • Skabes bedre forældresamarbejde mellem skole og daginstitution
  • Øges tilslutningen til forældreråd og lokale foreninger

Forældreakademiet tilbyder:

  • Undervisning og praktikforløb for forældre og fagpersoner i fællesskab
  • Workshops og kurser for fagpersonale
  • Rådgivning og faglig sparring
  • Øges tilslutningen til forældreråd og lokale foreninger

Vores uddannelsesforløb og kurser tilrettelægges altid i samarbejde med jer for at imødekomme netop jeres ønsker og behov.

Se NBC’s indslag om Parent Mentoring Program, som Forældreakademiet baserer på:

Mød Joanna Brown. Stifter af Parent Mentoring Program – og medstifter af Forældreakademiet i Danmark: