Vi styrker forældrene – så de kan styrke børnene.

Forældreakademiets mentoruddannelse er en gennemprøvet metode til at engagere forældrene endnu mere i barnets skolegang. Formålet er bla. at modvirke negativ social arv. Gennem undervisning får forældrene nye værktøjer, som vil give dem mere succesfulde kulturmøder.

Du får en uddannet og motiveret forælder som medspiller.
Sammen styrker I barnets trivsel og læring.
Det sikrer næste generation succes i livet.

Hvad er en forældrementor?
Det er ikke alle forældre, der skal aflevere barnet ved kantstenen. Nogle af dem skal måske med ind i klassen og være mentorer.

En forældrementor styrker forældresamarbejdet.
En forældrementor giver dig mere tid til det faglige.
En forældrementor er din ekstra ressource i en travl hverdag.

Hvad får jeg?
Du får en uddannet og motiveret forælder som medspiller. Sammen styrker I barnets trivsel og læring.

Dermed hjælper I næste generation de bedste betingelser for at opnå succes.

Hvordan virker det?
Esma Birdi har stiftet Forældreakademiet i Danmark – efter et gennemprøvet uddannelsesprincip fra Chicago.

Tre vindere
Børnene trives bedre, når der er harmoni mellem fagpersoner og forældre. De bliver stolte og får selvtillid over deres forældres indsats.

Fagpersonalet får frigjort ressourcer, får optimeret samarbejdet med forældrene og opnår endnu bedre resultater.

Forældrene får en bedre forståelse af børnenes vilkår i folkeskolen eller børnehaven og vinder større respekt for det faglige personale.

Din forældrementor
Som fagperson kender du dine børn og deres forældre bedst.

Derfor er det dig som fagperson der udvælger de forældrementorer som du ønsker at samarbejde med. Vi står for uddannelsen af mentorerne og dig.

Barnets udbytte?
Du og forældrementoren klædes på til at støtte deres børn i udviklingen af kulturelle og sociale kompetencer.

Børnenes kulturelle og sociale kompetencer bliver styrket. Deres trivsel og tryghed øges både i og uden for skolerne og dagtilbuddene. Deres forældre uddannes så de bliver i bedre stand til at tage en mere aktiv rolle i de processer, der omgiver barnet i hverdagen.

En lettere hverdag
Det faglige personales udfordringer i kulturmødet skal imødekommes. Du får konkrete metoder og handlemuligheder, som du kan bruge i hverdagen. Ved at uddanne forældrene til mentorer kan de blive en praktisk ressource for dig, der er pædagog eller lærer. Dette giver begge parter en øget indsigt om vilkårene i jeres hverdag. Det samarbejde fører til forbedrede interkulturelle kompetencer hos alle parter.

Forældrene styrkes
Forældrenes viden og indsigt i deres børns skole og institutions liv skal øges, så de føler sig trygge og inkluderet i deres barns hverdag. Derudover skal de have mulighed for interaktion på tværs af allerede eksisterende netværk, og styrke deres sociale kapital. Forældrene får øget indsigt i hvilke forventninger og krav, der er til dem og deres barn. Gennem undervisning får forældrene nye værktøjer, som vil give dem mere succesfulde kulturmøder.

Se NBC’s indslag om Parent Mentoring Program, som Forældreakademiet baserer sig på

Mød Joanna Brown. Stifter af Parent Mentoring Program – og medstifter af Forældreakademiet i Danmark