Velkommen til Forældreakademiet

Vores hjemmeside er under ombygning, så ikke alle funktioner er færdige. Tak for din tålmodighed!

Forældreakademiet er en privatejet organisation skabt for at gøre en positiv forskel i det danske samfund. Vi arbejder aktivt for at fremme demokrati og medborgerskab samt styrke inklusion og integration. Vores vision er at sikre den næste generation af børn i Danmark de bedste betingelser for at opnå succes, ved at styrke deres tryghed, selvværd samt faglige og sociale evner – uanset social, religiøs eller etnisk baggrund.

Forældreakademiet tilbyder
Undervisning og praktikforløb for forældre og fagpersoner i fællesskab
Workshops og kurser for fagpersonale
Rådgivning og faglig sparring
Hjælp til koordinering af allerede eksisterende projekter

Udbytte
Spare tid og penge
Alt sammen med det mål at bryde den negative sociale arv og dermed at skabe bedre grobund for forståelse, inklusion, integration og fællesskab.

Se hvad vi kan tilbyde netop jer.