Ambassadører for et godt forældresamarbejde

Forældreakademiets Ambassadøruddannelse uddanner forældre og fagfolk sammen, med en tredelt indsats af kurser, workshops og praktik. Kurserne fokuserer eksempelvis børnesyn, dialogkultur og familieværdier.

En del af Ambassadøruddannelsen består af, at forældrene frivilligt arbejde i en skoleklasse eller børnehave i lokalområdet, hvor de vil være en praktisk ressource for det faglige personale (forældrene er ikke i deres barns klasse)

Forældreakademiet skal involvere forældrene og gøre dem til aktive medspillere i deres barns institutionsliv. Akademiet skal øge og styrke samarbejdet mellem fagpersoner og forældre, skabe rammer for at forældrene kan bidrage aktivt til fællesskabet, således at de, i samarbejde med institutionerne, kan styrke børns sociale trivsel og faglige læring. Personalet får styrket deres interkulturelle kompetencer, og får indblik og forståelse i forældrenes kulturelle baggrund. Forældreakademiet skal desuden give forældre bedre mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse.
Dette skal bl.a. ske gennem fire væsentlige indsatsområder:

  • Løbende kurser, foredrag, workshops og aktiviteter for forældre og fagpersoner
  • At give forældrene et større netværk på tværs af forskellige forældregrupper
  • At imødekomme det faglige personales udfordringer i kulturmødet
  • At give kvalificeret rådgivning i forhold til det kulturelle møde

Hvem får glæde af ambassadøruddannelsen:

  • Forældrene får en bedre forståelse af børnenes vilkår i folkeskolen, og vinder større respekt for det faglige personale (læs mere her)
  • Fagpersonalet finder ud af hvilke forestillinger forældrene har om skolen, og får værktøjer til at arbejde med forældrenes forventninger på en ny måde (læs mere her)
  • Børnene trives bedre når der er harmoni mellem fagpersoner og forældre, og får en ny stolthed og selvtillid over deres forældres indsats  (læs mere her)