Forældrene styrkes

 

Forældrenes viden og indsigt i deres børns skole og institutions liv skal øges, så de føler sig trygge og inkluderet i deres barns hverdag. Derudover skal de have mulighed for interaktion på tværs af allerede eksisterende netværk og styrke deres sociale kapital. Forældrene får øget indsigt i hvilke forventninger og krav, der er til dem og deres barn. Gennem undervisning får forældrene nye værktøjer, som vil give dem mere succesfulde kulturmøder.

Forældrene får:

Undervisning og workshops med det sigte, at forældrene kan komme ud og deltage i hverdagslivet i klasserne/børnehaverne

  • Mulighed for at bringe deres egne ressourcer og kompetencer i spil
  • Indsigt i deres rettigheder og pligter i forhold til forældreansvar
  • Demokratisk dannelse og et forpligtende fællesskab
  • Udvidet netværk
  • Bedre danskkundskaber
  • Viden til at øge forståelsen for og anerkende værdien af andres kultur
    og levevis for at fremme gensidig respekt og forståelse, samt modvirke social eksklusion