Institut for Integration

Forældreakademiet er skabt af Esma Birdi, direktør for Institut for Integration, der blev grundlagt i 2001.

Instituttets primære fokus er integration af etniske minoriteter i det danske samfund samt socialt udsatte familier. Esma Birdi har blandt andet arbejdet med marginaliserede kvinder, hårde kriminelle mænd i fængsler, og med borgere i forskellige socialt udsatte boligområder i Danmark. Instituttet afholder kurser og workshops målrettet både professionelle der arbejder i et multikulturelt miljø, og desuden også målrettet flygtninge og immigranter om emner som demokratisk kultur, radikalisering og social kontrol. Institut for Integration rådgiver også ministerier og offentlige institutioner, og arbejder desuden i tæt samarbejde med relevante danske organisationer såsom Røde Kors og Dansk Kvindesamfund, samt Rigspolitiet, asylcentre, Integrationsministeriet, byråd og sociale myndigheder.

Esma Birdi har været medlem af:

  •  Regeringens Demokratikanonudvalg,
  • Familie- og Arbejdslivskommissionen og
  • Det Nationale Dialogforum uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Emsa Birdi blev i 2016 optaget i Kraks Blå Bog