Elementer i uddannelsen

Mentorordningen kan bestå af forskellige elementer. Sammensætningen afhænger af skolens eller institutionens behov. Her finder du en række typiske emner.

Skolemodul for forældre
Overordnede rammer, herunder uddannelsessystemet, forældreansvarsloven, kommunale bestemmelser og handleplaner, skolebestyrelse og forældreråd, samt bestemmelser på de enkelte skoler og formålet med forældresamarbejdet.

Forældremodul
Børneopdragelse, herunder forældretyper, forskellige opdragelsesmetoder.
Konfliktløsning mellem forældre og børn, mellem søskende og børn imellem.
Familieværdier
Anerkendende tilgang
Social kapital
Dialogkultur
Høflighed, takt og tone
Etik
Religion og religiøsitet
Social kontrol
Selvudvikling

Forældremodul for etniske minoriteter
Kost og motion
Livskvalitet i en dansk kontekst
Kulturforståelse
Afkodning af dansk kultur og egen kultur
Fordomme om andre mennesker – herunder egne fordomme

Fædremodul
Faderrollen
Forældretyper, hvilken forældretype er du?
Drengenes dilemma og dobbeltliv
Dialogkultur – bedre og mere dialog med drengebørn
Konfliktløsning, håndtere konflikten med dit barn
Fordomme

Lærer- og pædagogmodul
Kulturforståelse
Social kontrol
Det individualistiske og det kollektivistiske samfund
Viden om etniske minoriteter, herunder kultur, religion, opdragelse og familiemønstre
Hvad er en god autoritet?
Anerkendelsens tre sfærer
Drengenes dilemmaer
Fra mangelsyn til ressourcesyn – fokus på det der virker
Hvordan opbygger vi den gode kulturhistorie i skolen og i børnehaven?

Tillægsydelser
En-til-en coaching af forældre og børn
Cross culture aktiviteter
Sociale aktiviteter
Rådgivning og vejledning om kulturelle og religiøse spørgsmål
Være forbindelsesled mellem forældre, skole og samfund

Familieværdier og forældretyper
Hvilke værdier er vigtige i din familie?
Hvilken forældretyper er du?

Dit kompetente barn
Opdagelse af barnets evner
Den bedste udnyttelse af barnets evner
Hvordan dit barn når så langt som muligt?

Samfundets forventninger
Uddannelsessystemets opbygning
Forældreansvarsloven
Pædagogiske målsætninger
Børnesyn
Indberetningspligt og tavshedspligt

Kost og motion
Hvorfor er det vigtigt for dit barn?
Hvad kan du selv gøre?

Kulturforståelse
Forstå din egen kultur
Hvordan forstår andre din kultur?
Hvordan agerer du kulturelt intelligent

Fordomme
Alle har fordomme…
Stereotyper
Hvorfor har vi fordomme?
Hvordan nedbryder vi dem?

Høflighed?
Takt og tone – normer
Formelle og uformelle sociale regler

Social kontrol
Hvad er social kontrol?
Årsager til social kontrol
Hvad er den gode grund?
Sladder, rygter og omdømme
Sådan siger du fra

Dialogkultur
Hvorfor dialog og debat?
Debatkultur skaber bevidste børn
Dialog skaber større tillid

Konfliktløsning
Konflikten er ikke problemet, men måden du løser det på
Forstå konflikten
Håndtér en konflikt med dit barn

Religiøsitet
I Danmark og andre lande
Religions betydning for mennesker
I ekstreme tilfælde: Radikalisering

Ekstremisme og radikalisering
Hvordan radikalisering opstår?
Hvordan forebygger vi radikalisering?
At være mere opmærksom på din egen rolle

Personlig udvikling
Tag styring i dit liv!
Empowerment
Hvorfor havner nogen i offerrollen?

Modborger og modkultur
Hvad er en modborger?
Hvad er problemet med en modborger?
Hvad har skabt modborgeren?